Hakkımızda

SİZİN İÇİN & SİZİNLE BİRLİKTE

Bugün, doğal kaynakların geri dönmeksizin tüketildiği bu ortamda; bilim ve teknolojiyi, insan ve çevre olgusunu bir arada düşünerek kullanmamız gerekliliğinden hareketle 1995 yılında yedi farklı tekstil fabrikası bir araya gelerek ortaklaşaGümüşsu Arıtma A.Ş.'yikurmuşlardır.

Bu amaç doğrultusunda 10.000 m3/gün atıksu arıtma kapasitesine sahip olan arıtma tesisi, 1 Haziran 1998 yılında faaliyete başlamıştır. Faaliyete geçtiği tarihten bugüne, en iyi şekilde işletildiği için İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından“Çevre Dostu’’ödülüne layık görülmüştür. Zaman içerisinde arıtma faaliyetlerine ilave olarak, bünyesinde çevre laboratuvarı kurmuştur. Türkiye Akreditasyon Kurumu’ndanTS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyon Sertifikasıile Çevre ve Orman Bakanlığı’ndanÇevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlilik Belgesi’nialarak, hem kendi arıtma tesisinin, hem de başka firmalara ait tesislerin su ve atıksu analizleri ile yine bu belgeler kapsamında çevresel ve iç ortam gürültü ölçümlerine de başlamıştır.

Gümüşsu Arıtma, tekstil sektörünün yaşadığı sıkıntılardan hareketle atıksuların proseste tekrar kullanımlarına olanak sağlamak amacıyla, Ar-Ge faaliyetlerini yürüterek atıksu geri dönüşümü hedeflemiştir. Çevre ve Orman Bakanlığının çevre ile etkileşimi olan endüstriyel tesisler için zorunlu kılmış olduğu Çevre İzin ve Lisans Belgesinin alınması ve Bakanlık tarafından yapılacak denetimlerde firmalara çevre danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanların çalışma ortamındaki tehlike ve risklerden korunabilmeleri için iş güvenliği ekipmanları ile eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Gümüşsu Arıtma; temiz bir çevrede, sağlıklı bir şekilde çalışmak, üretimde ve arıtmada yapılan çalışmaları ölçüm ve deneylerle desteklemek isteyen her kuruluşun ihtiyacını karşılayabilecek kapasitedeki kadrosuyla dün nasılsa yarın da aynı titizlikle çalışmalarını sürdürmeyi hedeflemektedir."Sizin İçin & Sizinle Birlikte"düşüncesiyle bugünlere gelen Gümüşsu Arıtma A.Ş., çevreci, güvenilir, tarafsız ve kaliteli hizmet anlayışı ile tüm müşterilerimizin beklentilerini karşılamaya devam edecektir.